Vi sänker energikostnader och minskar CO-2 utsläpp i fastigheter och BRF. 

Vi hjälper fastighetsägare, fastighetsbolag och BRF till grön energi och våra projekt kan sänka fastigheters energikostnader med upp till 70%

Spara energi med N-TEC Energy Solutions!

  • Experter på att sänka fastigheters energi och värmekostnader. 

  • Energibesparing på upp till 70% vilket innebär mycket lägre kostnader. 

  • Omställning till förnybar och fossilfri energi sänker CO-2 utsläppen markant.

HUR KAN VI HJÄLPA ER?

BERGVÄRME 

Hållbara och effektiva anläggningar med bergvärmepumar är enkla att förvalta och ger förutom stora besparingar en jämn och bra värme i fastigheten. 

Bergvärme utnyttjar lagrad solvärme, minskar en fastighets CO2 utsläpp och kan ge gratis kyla till fastigheten. Bergvärme är ett bra val idag och en investering för framtiden!

Bergvärme kan också adderas till befintliga värmesystem utan att behöva byta allt. Läs mer om hur bergvärme fungerar!

INJUSTERING & AUTOMATION

En smart affär då små förändringar ofta ger stora besparingar.

Vi installerar modern styr & reglerteknik och lägger upp er fastighet i molnet för fjärrstyrning och optimering av nya och befintliga värmeanläggningar. Energi anser vi skall användas optimalt och enkelt kunna övervakas.
 
Vi hjälper er även med injustering av radiatorer för optimalt inomhusklimat.
SOLENERGI & SOLHYBRIDER

Effektiva och driftsäkra solpaneler och solhybrider av hög kvalitet som kan användas för att ladda bergvärmeborrhålen för ökad verkningsgrad och livslängd och självförsörjning & lagring av elektricitet. Läs mer om solhybrider.

ENERGIÅTERVINNING 

Återvinning av värme från ventilation, spillvatten och och andra energilösningar som ger ekonomiska besparingar och skapar effektiva kretslopp. 


  • 50-70% lägre kostnad för värme och varmvatten

  • 50-80% lägre CO-2 utsläpp

  • 15+ års erfarenhet

  • 1 kontaktperson för hela processen

  • 5 års garanti

Hög kvalitet utan Krångel

Vår process

Vår process är framtagen för att genomgående säkra hög kvalitet och trygg leverans i alla led. 

1. Förstudie

Inventerar och analyserar nuvarande förbrukning av el, värme, varmvatten, räknar på besparingsmöjligheter och fastighetens förutsättningar. 

2. Projektering

Innefattar djupanalys, åtgärdsplan val av systemlösning och projektering. Vi upprättar ritningar och färdigställer projektplanen. Enligt ABT06 säkerställer vi att projektet uppfyller alla nödvändiga krav.

3. Genomförande 

Våra duktiga projektledare och ansvarig installatör samordnar ert projekts installation och uppdaterar beställare löpande. 

4. Besiktning & överlämning

Efter färdig installation  är det dags för slutbesiktning och en ordentlig utbildning för fortsatt enkel förvaltning. Vi lägger extra stor vikt vid att ni ska känna er trygga vid överlämningen och veta hur allt fungerar samt vart ni kan vända er efter färdigt projekt. 

5. Service & Optimering(option)

Utöver 5 års garanti service erbjuder vi serviceavtal med övervakning och kontinuerlig energioptinering. Vårt team ser till att ditt valda energisystem alltid presterar på topp vilket reducerar kostnader och ökar anläggningens livslängd.

Starta resan mot grönare fastigheter med låga värme & energikostnader idag! 

Väntelista förstudie!

En förstudie visar hur mycket ni kan sänka era kostnader i er fastighet. Skriv upp er nu 
så återkommer vanligtvis inom två veckor och förstudien är kostnadsfri. 
Namn/Företag/Organisation Namn på Fastighet/BRF Typ av fastighet Nuvarande uppvärmning Antal lägenheter/lokaler
Har ni solceller idag?
Ja
Nej
E-post Telefon Övrigt Skicka in
Nyheter & Artiklar om energisystem för större fastigheter

 Nyheter 

Här samlar vi artiklar och nyheter som rör framtidens energiomställning för fastigheter.